Gesty 02

dłonie męskie  22×41 cm drewno lipowe

wykończenie ogniem i woskiem