Prezesik

„JEGO WYSOKOŚĆ”

posiada wysokość 118 cm.

drewno lipowe