zające wielkanoc 2020

rozmnożyły się epidemicznie jak COVID 19

i poszły do jak ON do ludzi